Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

ICT

iPad FAQ

Veel gestelde vragen over iPads en 1:1

Bekijk eerst de praktische info en lees de startersgids. Deze FAQ’s zijn daar een aanvulling bij.

Terug naar de portaalpagina over de iPad.

FAQ's

Moeten we zelf een iPad kopen of kunnen we er een huren?

Vanaf september 2021 kunnen we dankzij de Digisprong (middelen voorzien door de overheid) voor al wie start met iPads (= alle nieuwe leerlingen, de huidige eerstes en een deel van de tweedes) iPads in bruikleen voorzien en de jaarlijkse kost beperkt houden.

Wie al vroeger instapte, kreeg de kans om via de school een iPad te huren, hem tegen een voordelige prijs via de school aan te kopen of je eigen iPad te gebruiken, mocht je er al een hebben. Welk systeem je ook kiest, je iPad komt in het beheer van de school. Dat wil zeggen dat niet alleen jij zelf, maar ook de school apps op het toestel kan zetten en bepaalde instellingen kan controleren, en dat leerkrachten tijdens de les extra mogelijkheden hebben om je iPad in te zetten.

terug naar boven

Met welk type iPad wordt er gewerkt?

Zie iPad – praktische info.

terug naar boven

Wij hebben zelf al een iPad: mag die gebruikt worden?

Voor nieuwe leerlingen vanaf september 2021 is dat niet nodig: de school voorziet iPads in bruikleen.

Voor wie al vroeger instapte, kan het wel, als de iPad aan de minimumvereisten voldoet.
Zie iPad – praktische info.

terug naar boven

Wat moeten we doen om onze iPad voor te bereiden voor gebruik op school?

Als je een iPad hebt die je niet via de school hebt aangekocht of gehuurd, moet je met jouw eigen iPad langskomen bij de ICT-dienst. Daarna volg je de stappen in deze startersgids.

Bij de start van het schooljaar nodigen we alle nieuwe leerlingen eind augustus uit om iPads af te halen, in te stellen en in gebruik te nemen.

terug naar boven

Ik verander van iPad in de loop van het schooljaar. Wat moet ik doen?

Als je in de loop van het schooljaar een nieuwe iPad in gebruik neemt (bv. na een defect, een vervanging of de aankoop van een nieuw toestel), maak dan een afspraak met de ICT-dienst: we halen het oude toestel dan uit ons systeem en schrijven het nieuwe in.

terug naar boven

Voorziet de school een hoes of moeten we daar zelf voor zorgen?

Een hoes is een absolute must op school. Heb je een iPad via de school in bruikleen, dan hoort daar automatisch een hoes bij. Heb je al een eigen iPad, zorg er dan voor dat je een stevige hoes hebt die de hoeken van het toestel goed beschermt.
Zie iPad – praktische info.

terug naar boven

Hoe lang gaat zo’n iPad mee?

We verwachten dat een nieuw gekochte iPad vier schooljaren mee kan. Afhankelijk van hoe goed je hem verzorgt en hoe zwaar je hem belast, kan dat langer zijn.
Voor wie een iPad aankoopt: let er wel op dat er voldoende schijfruimte moet zijn; als je de iPad voor heel veel verschillende dingen gebruikt, kan je tegen de grens van de opslagruimte aanlopen.

terug naar boven

Wat is een Apple ID, en heb ik dat nodig?

Alle leerlingen en leerkrachten hebben een managed Apple ID van de school: je DBZ-account is je Apple ID van de school. Daarmee moet je aanmelden op je iPad: dat is nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken, je schoolwerk te kunnen opslaan en back-ups te kunnen maken. Met je schoolaccount heb je extra veel opslagruimte in iCloud.

Wil je naast de school-apps ook zelf extra apps uit de App Store installeren, dan moet je ook een eigen privé-Apple ID aanmaken, die niet van de school is (dat is gratis en kan op basis van gelijk welk e-mailadres). Onze Apple ID’s van de school (@dbz.be) kunnen in de App Store niets aankopen of downloaden. Op je school-iPad blijf je wel aangemeld met je school-account, maar in de App Store meld je dan aan met je privé-Apple ID.
Meer info: zie de startersgids.

terug naar boven

Kan ik op mijn iPad zelf apps en spelletjes installeren?

Dat kan zeker: je kan op je iPad zelf installeren wat je wil, dus ook spelletjes, social media apps, enz… Op dat gebied is er geen verschil met een iPad die je nu al thuis in gebruik zou hebben. Je kan je school-iPad thuis gebruiken net zoals gelijk welke andere iPad. Om dat te kunnen doen, moet je op je iPad in de App Store aangemeld zijn met en privé Apple ID: met je school-account kan je in de App Store geen apps kopen.

De school zorgt daarnaast voor de automatische installatie van apps en instellingen die nodig zijn voor het gebruik op school. Die apps en instellingen kan je niet wissen of wijzigen.
Daarnaast kunnen wij op school de toegang tot bepaalde apps regelen: we zouden bv. kunnen instellen dat de leerlingen-iPads op het schoolnetwerk en tussen bepaalde uren enkel toegang hebben tot bepaalde apps of bepaalde apps niet kunnen gebruiken. Ook ouders krijgen gelijkaardige mogelijkheden: je kan bv. binnen bepaalde uren een aantal apps of een categorie van apps (bv. geen social media, wel educatieve apps) toelaten of blokkeren. Meer info: ouders en iPads.

terug naar boven

Kan mijn school-iPad thuis deel uitmaken van een Apple Family?

Op je school-iPad ben je aangemeld met je Apple ID van de school. Zo’n managed Apple ID kan geen deel uitmaken van een Apple Family. Een Apple Family kan jouw school-iPad dus niet beheren. Je kan je school-iPad wel thuis gebruiken en delen, net zoals gelijk welke andere iPad.
De Apple ID waarmee je aangemeld bent in de App Store of in bepaalde apps (zoals bv. Apple Music, TV, …), kan wel deel uitmaken van een Apple Family met een gezinsabonnement.

terug naar boven

Ik ken niets van iPads. Hoe leer ik dat allemaal?

Geen nood: stap voor stap leer je je iPad in gebruik nemen. Dat hoort bij de andere ICT-vaardigheden die je aangeleerd krijgt.
Neem zeker ook eens de startersgids en praktische info door.

terug naar boven

Komt er een helpdesk om de leerlingen te ondersteunen?

De leerlingen krijgen in de loop van september een aantal workshops waarin basisvaardigheden worden aangeleerd. Ook onze leerkrachten worden op een gelijkaardige manier klaargestoomd en ondersteund. Voor kleinere problemen rekenen we erop dat leerlingen elkaar helpen.
Als de leerlingen een probleem hebben dat ze niet opgelost krijgen, kunnen ze steeds terecht bij de ICT-dienst. We denken er ook aan om een helpdesk door leerlingen uit te bouwen.

terug naar boven

Gaan handboeken en cursussen verdwijnen?

Neen. Op termijn zal er zeker hier en daar een handboek of werkboek verdwijnen, maar in vele vakken blijven boek en papier bestaan. Desalniettemin zijn er ook nu al leerkrachten en vakgroepen op onze school die hun zelfgemaakte cursussen – helemaal of gedeeltelijk – digitaal aanbieden aan de leerlingen. We verwachten dat dit zal toenemen als de leerlingen in elke les digitale toegang hebben. Maar zelfs dan nog gaan we naar een mix van analoge en digitale leermiddelen.

terug naar boven

Gaat de iPad zorgen voor een kostenbesparing op andere vlakken?

Normaal gezien wel, zij het voorlopig in beperkte mate. Leerlingen met een iPad hoeven geen grafisch rekentoestel aan te schaffen, en hier en daar zal minder gekopieerd lesmateriaal uitgedeeld worden. Op termijn zal het aantal kopies wat afnemen en kan in sommige gevallen een handboek of werkboek wegvallen. Op andere scholen zien we een significante daling van dergelijke kosten, maar het is koffiedik kijken hoe dit bij ons zal evolueren.

terug naar boven

Blijft de iPad op school of gaat hij elke dag mee naar huis?

De iPad gaat ’s avonds mee naar huis. Er zullen apps en digitaal lesmateriaal zijn die de leerlingen nodig hebben om te studeren en hun huiswerk te maken. Ook in het weekend en in de vakantie kunnen leerlingen thuis hun iPad gebruiken: het is een persoonlijk toestel.

De leerlingen zijn verplicht om ’s ochtends de iPad met een volle batterij mee te nemen naar school. Een opgeladen iPad kan vlot het einde van de lesdag halen. Als de batterij leeg is of de leerling vergeet de iPad mee te brengen naar school, dan kan de leerling niet naar behoren deelnemen aan de lessen. Je leent dan tijdelijk een vervangtoestel uit op school en krijgt een nota of sanctie (net zoals je ook je ander lesmateriaal en agenda altijd bij moet hebben).

terug naar boven

Zal de iPad in alle lessen gebruikt worden?

Neen. De iPad is een hulpmiddel: er zullen altijd lessen zijn waar dat hulpmiddel niet of minder nodig is. We streven naar een gezonde afwisseling tussen verschillende leermiddelen. Soms wordt de iPad een hele les gebruikt, soms tijdens een stukje van een les, soms helemaal niet.

terug naar boven

Wat betekent iPad-beheer voor de privacy van de leerling?

Alle toestellen van de leerlingen komen in het beheer van de school (de iPad wordt onder supervisie gebracht). Via ons beheersplatform zullen wij verschillende dingen aansturen: we installeren enkele school-apps, we zorgen dat het toestel op ons wifi-netwerk kan, we koppelen de toestellen van de leerlingen aan de juiste klassen, enz…
We kunnen en zullen niet nagaan wat een leerling allemaal doet op de iPad. Bepaalde gegevens kunnen we wel aflezen: schijfruimte, batterijpercentage, geïnstalleerde apps, netwerkinstellingen, … Die gegevens worden enkel bekeken als er zich een probleem met het toestel voordoet. Conform ons schoolreglement, goed beheer en de GDPR-wetgeving is de privacy van de gebruiker dus gewaardborgd.

Op zo’n beheerde iPad kan je verder bijna alles doen wat je op een niet-beheerde iPad zou doen: je eigen foto’s en documenten gebruiken, eigen apps installeren en wissen, de meeste instellingen wijzigen, spelletjes spelen, met eigen accounts aanmelden in apps, aankopen doen in de App Store, enz…

terug naar boven

Is de iPad verzekerd tegen beschadiging of defect?

Als je een iPad huurt via de school, dan blijft de school eigenaar van het toestel, en is zij dus eindverantwoordelijke bij beschadiging of defect. Indien een beschadiging of defect op school is gebeurd of op de weg van en naar de school, en dit is niet het gevolg van een persoonlijke fout of nalatigheid, dan zal de verzekering van de school tussenkomen en betalen de ouders enkel de franchise. In alle andere gevallen zullen de kosten van de herstelling of vervanging door de ouders moeten gedragen worden.

Als je een eigen iPad gebruikt, zullen de kosten van de herstelling of vervanging door de ouders moeten gedragen worden.

terug naar boven

Wat doe ik in geval van beschadiging, defect of diefstal?

Als je de iPad huurt, dan is hij eigendom van de school. De reparatie is dan ook onze verantwoordelijkheid. Meld de schade of diefstal aan schade-ipads@dbz.be. De ouders of de leerling nemen in geen geval zelf initiatief om herstellingen te laten uitvoeren of zelf uit te voeren.

Als je een eigen iPad gebruikt, sta je zelf in voor herstel of vervanging. Indien het toestel vervangen wordt, volg dan de stappen bij het luik Ik verander van iPad in de loop van het schooljaar. Wat moet ik doen?

In beide gevallen kan je in de bibliotheek een vervangtoestel krijgen tot op het moment dat het toestel hersteld of vervangen is.

terug naar boven

Wat gebeurt er wanneer ik van school of richting verander?

Als je een iPad via de school gekocht hebt of je gebruikt een iPad die je zelf al had, moeten we de iPad loskoppelen van ons beheersysteem. Daarna kan je met je iPad 100% doen wat je wil.
Als je een iPad van de school huurde, neem je contact op met de ICT-dienst.

terug naar boven

Zijn de leerkrachten hier klaar voor?

Er is op onze school al een heel pak expertise aanwezig rond het gebruik van iPads in de lessen. Sinds enkele jaren kunnen leerkrachten koffers uitlenen en inzetten in de les. Velen doen dit met grote regelmaat. Het is deels als gevolg van hun positieve ervaring dat we nu iPads als persoonlijk toestel willen inzetten.

terug naar boven

Waar kan ik het iPadreglement terugvinden?

Het iPadreglement kan je hier raadplegen.

terug naar boven

Iedereen heeft toch al een tablet of smartphone; waarom geen BYOD?

Bring your own device, het meebrengen van een eigen toestel dus, wordt door heel wat mensen ook wel eens bring your own disaster genoemd. Het wordt immers gauw een mengeling van laptops, tablets en smartphones; goede en slechte toestellen; toestellen die lang stroom hebben en toestellen die na twee lesuren een platte batterij hebben … Bovendien is het moeilijk werken met zo’n mengelmoes: welke apps heeft een leerling? Welke programma’s? Welke handelingen moet je stellen om iets te bereiken? Wat doe je bij een probleem? Het gesprek aan eenheid maakt het samenwerken gevoelig complexer. Tenslotte heb je met zo’n variëteit aan toestellen veel minder mogelijkheden tot centraal beheer, klasmanagement en digitale tucht.

terug naar boven

Waarom geen laptops of chromebooks?

Elk toestel heeft voor- en nadelen. Het perfecte toestel dat alle voordelen van alle types verenigt, bestaat nog niet. Als je alles op een rij zet, wegen vandaag de voordelen van de tablet voor ons het meeste door: licht en compact, lange batterijduur, aantrekkelijke prijs, een enorm uitgebreid ecosysteem aan apps en educatieve toepassingen, een degelijke camera, een reeks sensoren, eenvoudig in gebruik, gemakkelijk te beheren en een evolutie naar steeds meer mogelijkheden.
Er zullen natuurlijk altijd contexten zijn waarin een desktop met muis en toetsenbord of een laptop handiger zijn. Maar omgekeerd geldt dat evenzeer voor de tablet: die is in nog meer contexten handiger dan een desktop of laptop. Door de leerlingen goed op te leiden en ze het werken op een tablet in de vingers te laten krijgen, kunnen ze er erg veel op verwezenlijken. Daarenboven evolueert de categorie tablets ook voortdurend: nu kan je er al dingen mee doen die vorig jaar onmogelijk waren. Elk jaar breiden de mogelijkheden dus uit.

Over dit vraagstuk hebben we uitgebreid het hoofd hebben gebroken in de werkgroep mobiele toestellen. Hier lees je waarom we toen gekozen hebben voor iPads.

Tot slot: ook als lesgeeftoestel kozen we voor de tablet. Niet alleen omdat hetzelfde toestel hebben als de leerlingen een enorm voordeel biedt, maar ook omdat we meer willen inzetten op onderwijsvernieuwing, en daarvoor moet je mobiel zijn, kunnen rondlopen met een licht en veelzijdig toestel.

terug naar boven

Waarom iPads?

De hoge kwaliteit van de hardware en software van de iPad maakt het een ideaal toestel voor het onderwijs: een zeer degelijk scherm (belangrijk voor de ogen), camera, sensoren, stevigheid, … aangevuld met een brede waaier aan educatieve apps en mogelijkheden. De prijs is de laatste jaren gedaald, en dankzij een leasingsysteem en educatieve kortingen kunnen we die aan interessante voorwaarden aanbieden.
Alternatieven op de tabletmarkt zijn er amper: hybride toestellen (die een mengeling zijn van laptop en tablet) zijn nog erg duur en Android, dat erg sterk staat op gebied van smartphones, biedt niet de vereiste kwaliteit en mogelijkheden op tablets.

Op de iPad kunnen we gebruik maken van de software en diensten van onze digitale platformen: Smartschool, Google Workspace, Office 365, iCloud, enz…

Tenslotte is er nog een interessante factor: Apple heeft een groot engagement naar het onderwijs, en dat vertaalt zich in kwalitatieve ondersteuning, opleidingen, technische support en inspirerende pedagogisch–didactische opleidingstrajecten.

terug naar boven