Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Planningsagenda

Onze leerlingen zijn bezige bijtjes: voetbaltrainingen, scoutsvergaderingen, babysitdienst, familiebezoekjes, feestjes en fuiven, … Het leven is mooi.

Het is niet zo vanzelfsprekend om alles zo gepland te krijgen dat ook de vele en uiteenlopende schoolse taken, opdrachten, werkjes en toetsen voldoende aandacht krijgen.

DBZ biedt elke leerling een eigen planningsagenda aan waarin heel veel plaats is om alle privé en schoolse evenementen op elkaar af te stemmen en een taakplanning te maken. We hopen dat onze leerlingen groeien en een balans vinden. De klassenleraar begeleidt onze leerlingen om de agenda steeds efficiënter in te zetten als planningsinstrument:

 • Ze kunnen de aangekondigde HT’s en proefwerken erin kwijt, de opgelijste langetermijntaken (aangekondigd via Smartschool en gedeelde Google Documenten).
 • Er is notitieruimte voor eigen buitenschoolse activiteiten, zodat privé en school op elkaar afgestemd geraken.
 • Ze kunnen dagelijks noteren wat ze moeten doen, studeren of meebrengen.
 • Ze kunnen een volgorde en tijdsindeling van hun schoolwerk in kaart brengen en afvinken op hun todolijst.

Goed studeren? Goed organiseren!

Je planningsagenda is zo opgesteld dat je je schoolwerk optimaal kan organiseren.
We voorzien hiervoor twee instrumenten: een agenda online via Smartschool en een planningsagenda op papier. De planningsagenda op papier breng je elke dag mee naar school.

De schoolagenda op Smartschool

Alle broodnodige informatie over je lessen, taken en planning vind je op dbz.smartschool.be. Jij en je ouders (via het co-account) kunnen die te allen tijde raadplegen.

Geziene leerstof in de klas

Je vakleerkrachten noteren zelf per dag en per lesuur wat er tijdens een lesuur wordt gezien.
Je hoeft dus zelf geen lesonderwerpen te noteren. Op het ogenblik dat een les start, is het onderwerp van deze les al ingevoerd. Handig: je weet naderhand telkens precies wat je gezien hebt. Was je afwezig? Geen nood, je kan op Smartschool raadplegen wat je hebt gemist en wat je best inhaalt.

Aangekondigde toetsen en taken

In principe worden alle toetsen en taken aangekondigd. Je vindt op Smartschool voor alle vakken terug welke lessen je moet studeren of welke opdrachten je moet uitvoeren en tegen welke dag.
Er zijn daarvoor drie kleurcodes voorzien:

 • Groen vakje: een leerkracht heeft een toets gepland of een opdracht vastgelegd. Klik op het groene vakje om te zien over welke soort toets het gaat, wat je precies moet studeren of welke taak er van jou verwacht wordt. Als je wil, kan je je al beginnen voorbereiden! Je leest ook op welke dag de toets gepland is of wanneer de taak moet ingediend worden.
 • Geel vakje: belangrijk! Het gele vakje verwittigt je dat je op die dag een taak moet indienen of tegen die dag een opdracht moet uitvoeren. Zorg dus dat je de gevraagde opdracht hebt uitgevoerd en/of de taak hebt afgewerkt . Lever de gevraagde taak ook in zoals gevraagd.
 • Rood vakje: belangrijk! Het rode vakje verwittigt je dat er op die dag een toets is. Zorg dus dat je tegen die dag je les hebt gestudeerd. Klik op het rode vakje om te zien over welke toets(en) het gaat.

De planningsagenda

Noteren van deadlines

 • In de planningsagenda (op papier) moet je zelf geen leerstofonderwerpen van de les noteren.
 • Je gebruikt de agenda wel om te noteren wat je extra moet meebrengen, welke taken je tegen een bepaalde datum moet maken en welke toetsen er op een bepaalde dag zullen zijn. Je noteert dat op aangeven van je vakleerkrachten en je doet dat telkens op de datum van indienen (voor taken) of afleggen (van toetsen).
 • Wat je in je planningsagenda noteert, moet overeenkomen met wat de vakleerkracht ook via Smartschool heeft opgegeven. Zo heb je een extra controle.
 • Leerlingen die afwezig zijn, kunnen toch nog via Smartschool raadplegen wat er in de klas werd afgesproken. Bij langdurige afwezigheid moeten voorbije zaken niet meer worden ingeschreven.
 • Bij onduidelijkheid of misverstand contacteer je zo vlug mogelijk je vakleerkracht.
 • Als je een toets door afwezigheid hebt gemist, noteer je in overleg met je vakleerkracht wanneer je de inhaaltoets moet afleggen. Let op: deze afspraak zal niet noodzakelijk in de digitale agenda verschijnen!
 • Bij betwisting contacteer je je graadcoördinator.

Eigen planning

 • Er is per dag extra ruimte om een eigen studieplanning op te stellen. Dat gedeelte is in de agenda in grijswaarde aangeduid.
 • Op de avond of het weekend voor de deadlines kan je afturven dat je de opgegeven taken en lessen wel degelijk hebt afgewerkt en kan je ook al voorzien om andere opdrachten en lessen van een latere datum aan te pakken.
 • Als je wil, kan je grote opdrachten, herhalingstoetsen, proefwerken of eindtoetsen ook in kaart brengen op de maandkalenders die in je agenda zijn opgenomen.
 • Laat je in elk geval niet verrassen en wacht niet tot de laatste dag om aan je schoolwerk te beginnen.

Nazicht van je agenda

 • Je klassenleerkracht zal graag nu en dan je planningsagenda nakijken. Dat mag. Hij of zij kan daarbij nagaan of je planning op een goede manier verloopt. Hij of zij kan je tips geven om het nauwkeuriger, duidelijker of vollediger in te vullen.
 • Ook je ouders kijken graag in je agenda. We vragen dat ze wekelijks een handtekening plaatsen zodat ze goed op de hoogte zijn van je schoolwerk.
 • Als een leerkracht een opmerking, suggestie, advies, … in je agenda schrijft over iets wat op school is voorgevallen, laat je die nota door een ouder handtekenen. Je toont dit de volgende les aan je leerkracht.

Het gebruik van de digitale agenda en de planningsagenda kadert in onze visie op evalueren en ons evaluatiebeleid.