Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

Visie op evalueren

Evaluatiebeleid

In het kader van de vernieuwing van het evaluatiebeleid bezoeken we professor Valcke (Onderwijskunde - UGent).

We willen de leerlingen zo goed mogelijk leren kennen en hen begeleiden via een geleidelijke groei in taken en taakspanning.

Onze eerstegraad kent daarom nog geen proefwerkperiodes: die worden pas geroosterd vanaf het derde jaar. In de eerste graad vinden er op geregelde tijdstippen tijdstippen herhalingstoetsen plaats alsook is er aan het einde van het jaar een eindtoetsenweek gepland voor een aantal vakken. Op deze eindtoetsen wordt een ruimer leerstofpakket bevraagd, maar het heeft nog niet de omvang en de waarde van een echt examen. Een generale repetitie, zeg maar.
Alle herhalingstoetsen worden zorgvuldig gepland en gespreid over het hele jaar. De planning wordt via de vakleerkracht op tijd aan de leerlingen meegedeeld.

Vanaf het derde jaar zijn er proefwerken voor de meeruursvakken.

Leerlingen maken gebruik van de digitale schoolagenda en de planningsagenda om hun taken, toetsen en schoolwerk te plannen.
Per semester stellen we een toetsenplanning op voor de proefwerken en geplande herhalingstoetsen. Meer informatie over evaluatiepraktijk, -beleid en puntenverdeling vind je hier.

Er verschuift momenteel een en ander in onze maatschappij, en ons onderwijs evolueert mee. Een van onze prioriteiten is dan ook ons evaluatiebeleid af te stemmen op de huidige onderwijstendensen.

Via pedagogische studiedagen en degelijk vakoverleg denken we heel grondig na over een hertekening van onze rapportering en feedback. Ons docimologisch systeem wordt opgefrist.