Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Studieaanbod

De tweede graad is oriënteren

In de tweede graad kiezen leerlingen al gerichter.

De verschillende richtingen bereiden voor op de componenten van de derde graad, waar per studierichting twee componenten aan elkaar gekoppeld zijn.

Vernieuwd studieaanbod tweede graad vanaf schooljaar 2021–2022:

Vanaf 1 september 2021 zetten we de onderwijsvernieuwing door in het 3e jaar. Momenteel bereiden we deze veranderingen grondig voor: de opmaak van nieuwe lessentabellen, de voorbereiding van de nieuwe leerplannen, enz.

Overzicht van onze nieuwe studierichtingen:

Finaliteit doorstroom – domeinoverschrijdend (ASO):

Onderaan deze pagina vind je de nieuwe lessentabellen.

Economische wetenschappen (nieuw aanbod voor derdes vanaf 1 sep. 2021)

 • Wat?
  Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Wiskunde beoogt uitbreiding en verdieping. In de lessen economie krijgen de leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de ondernemingen. De leerkrachten stimuleren het logisch en kritisch denken om economische denkbeelden en wiskundige begrippen te begrijpen en de onderlinge verbanden te onderzoeken.
 • Voor wie?
  De leerlingen hebben belangstelling voor de economische actualiteit. Economische modellen en mechanismen boeien hen en willen ze doorgronden door kritisch na te denken en verbanden te leggen. Daarnaast zijn ze wiskundig sterk zodat ze wiskundige vraagstukken kunnen oplossen Ze zijn bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  Deze studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3e graad: economie–wiskunde, economie–moderne talen en bedrijfswetenschappen. De leerlingen van de 2de graad kunnen dus voor deze richtingen kiezen in de 3e graad.

Humane wetenschappen (nieuw aanbod voor derdes vanaf 1 sep. 2021)

 • Wat?
  Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. De leerling ontdekt stap voor stap het filosoferen over de mens, de wereld, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren daarover hun meningen te verduidelijken. Daarnaast leren de leerlingen kijken en luisteren naar kunst. Ze hebben oog voor de vorm, de inhoud en de bedoeling van kunstwerken vanuit een historisch kader. Tot slot leren de leerlingen wetenschappelijke sociologische en psychologische begrippen te gebruiken en verbanden te leggen met de hedendaags samenleving. Naast de studie van de maatschappij is er ook de kennismaking met de psychologie: de studie van de menselijke emoties en het gedrag.
  Er is een basispakket wiskunde voorzien zonder verdieping en uitbreiding.
 • Voor wie?
  De leerlingen van deze studierichting willen de mens en de samenleving beter leren kennen en kritisch onderzoeken. Actief kunnen luisteren naar de mening van de ander, kritisch kunnen omgaan met tekstmateriaal, belangstelling hebben voor de actualiteit zijn basiskenmerken van een leerling in de richting humane wetenschappen.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  Op basis van de leerplannen van de 3e graad is een doorstroming naar de richting humane wetenschappen de meeste logische stap.

Moderne Talen (nieuw aanbod voor derdes vanaf 1 sep. 2021)

 • Wat?
  Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting. Er is de combinatie van een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. Daarnaast krijgen de leerlingen inzicht in het gebruik van de taal en bestuderen ze het verband tussen de talen en sociale groepen. Het leerplan wiskunde is gericht op verdieping zonder uitbreiding van leerdoelen.
 • Voor wie?
  De leerlingen houden van taal en hebben een sterk taalgevoel. Ze vinden het fijn om zich uit te drukken in verschillende vreemde talen en willen dit graag op een vlotte manier doen. Bovendien zijn ze nieuwsgierig naar andere culturen en geboeid door literatuur. Een analytische benadering van literaire teksten spreekt hen aan. Tot slot zijn ze geestdriftig bezig met onze gemediatiseerde (massa)communicatie en willen ze daarin meer inzicht verwerven.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  De studierichtingen moderne talen–wetenschappen en economie–moderne talen zijn mogelijkheden in de 3e graad op basis van de inhoudelijke verbanden tussen de leerplannen van de 2e en 3e graad.

Natuurwetenschappen (nieuw aanbod voor derdes vanaf 1 sep. 2021)

 • Wat?
  Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Er is een brede algemene vorming met de klemtoon op de wetenschappelijke vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde. Het leerplan wiskunde beoogt verdieping en uitbreiding. Deze studierichting focust op probleemoplossend leren vanuit de wetenschappen, gecombineerd met proefondervindelijke metingen en vaststellingen tijdens praktijklessen in de labo’s.
 • Voor wie?
  Nieuwsgierigheid staat centraal. De leerlingen zijn geboeid door wetenschappelijke fenomenen en willen graag problemen in biologie, fysica en chemie oplossen. Ze zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Ze zijn in staat om zelfstandig wetenschappelijke informatie te bekijken en te structureren. Wetenschappelijke theorieën en formules kunnen ze verwerken en willen ze memoriseren. Daarnaast zijn de leerlingen wiskundig sterk zodat ze wiskundige vraagstukken kunnen oplossen Ze zijn bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  De richtingen wetenschappen–wiskunde en moderne talen–wetenschappen zijn logische overstappen op basis van het aanbod wiskunde, wetenschappen en moderne talen in de 2e graad.

Sportwetenschappen (nieuw aanbod voor derdes vanaf 1 sep. 2021)

 • Wat?
  Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ook hier is er een brede algemene vorming met de klemtoon op de wetenschappelijke vakken biologie, chemie, fysica. Het leerplan wiskunde mikt op een verdiepte basis zonder uitbreiding. Net zoals in de studierichting natuurwetenschappen focust de richting sportwetenschappen op probleemoplossend leren vanuit de wetenschappen, gecombineerd met proefondervindelijke metingen en vaststellingen tijdens labopraktijklessen. Daarnaast ligt de focus op de ontwikkeling van motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau. De relatie tussen sport en wetenschappen staat centraal.
 • Voor wie?
  De leerlingen zijn geboeid door wetenschappelijke fenomenen en willen graag problemen in biologie, fysica en chemie oplossen. Ze zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Ze zijn in staat om zelfstandig wetenschappelijke informatie te bekijken en te structureren. Wetenschappelijke theorieën en formules kunnen ze verwerken en willen ze memoriseren. Het is evident dat de leerlingen van deze studierichting een goede fysieke conditie hebben. Ze beschikken over de motorische en de sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit allerlei bewegingsgebieden (atletiek, contact en verdediging, balsporten, terugslagspelen, gymnastiek, ritmiek en dans, zwemmen).
  Volharding, zelfdiscipline en inzet zijn cruciale kenmerken van een leerling van de richting sportwetenschappen. De combinatie van cognitieve en fysieke doelen is een serieuze uitdaging.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  De overstap naar sportwetenschappen in de 3e graad is de meeste evidente stap. De leerplannen sport en wetenschappen van de 2e en 3e graad tonen een grote samenhang.

Latijn (nieuw aanbod voor derdes vanaf 1 sep. 2021)

 • Wat?
  Latijn is een sterk theoretische studierichting. De brede algemene vorming gaat samen met een uitgebreid pakket Latijn. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van Latijn en krijgen via het lezen van teksten Latijn een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Daarnaast is er een aanbod van wiskunde dat mikt op uitbreiding en verdieping.
 • Voor wie?
  De leerlingen vinden het fijn om zich te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Ze hebben een sterk taalgevoel, ontleden graag Latijnse teksten en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling. De gestructureerde en analytische omgang met taal spreekt hen aan. Daarnaast zijn ze wiskundig sterk zodat ze wiskundige vraagstukken kunnen oplossen Ze zijn bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  Vanuit een latijnse richting kunnen de leerlingen kiezen voor Latijn–moderne talen, Latijn–wetenschappen en Latijn–wiskunde. Ook een overstap naar een richting zonder Latijn kan.

Grieks–Latijn (nieuw aanbod voor derdes vanaf 1 sep. 2021)

 • Wat?
  Grieks–Latijn is een sterk theoretische studierichting. De brede algemene vorming gaat samen met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en krijgen via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Daarnaast is er een aanbod van wiskunde dat mikt op een verdiepte basis en uitbreiding.
 • Voor wie?
  De leerlingen vinden het fijn om zich te verdiepen in de klassieke talen (Grieks en Latijn) en hun respectievelijke cultuur. Ze hebben een sterk taalgevoel en ontdekken graag teksten in het Grieks en het Latijn. Ze houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling. De gestructureerde en analytische omgang met taal spreekt hen aan. Daarnaast zijn ze wiskundig sterk zodat ze wiskundige vraagstukken kunnen oplossen Ze zijn bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  Vanuit een richting Grieks–Latijn kunnen de richtingen Grieks–wiskunde, Latijn–moderne talen, Latijn–wetenschappen en Latijn–wiskunde op DBZ. Ook een overstap naar een richting zonder Latijn kan. De studierichting Grieks–Latijn behoort niet tot het aanbod van de studierichtingen op onze school.

Studieaanbod tweede graad schooljaar 2020–2021:

T.e.m. schooljaar 2020–2021 is dit het studieaanbod voor de hele tweede graad. In schooljaar 2021–2022 blijven dit de richtingen in de vierdes. Vanaf schooljaar 2022–2023 zal de hele tweede graad vernieuwd zijn en vervalt het onderstaande aanbod.

Latijn

 • Wat?
  In deze richting gaat de grootste aandacht naar Latijn. Via het vak Latijn wordt de leerling warm gemaakt om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt het taalgevoel aangescherpt. In de lessen Latijn wordt ook aandacht geschonken aan culturele en filosofische onderwerpen en wordt de Romeinse samenleving bekeken binnen een hedendaagse context. Het aspect spraakkunst ruimt meer en meer de plaats voor het bestuderen van teksten.
  Moderne talen vormen ook een belangrijke component in deze studierichting.
 • Voor wie?
  Een gezonde belangstelling voor oude talen is een noodzaak om deze studierichting gemotiveerd aan te pakken.
  De leerling kan naargelang de voorkeur voor moderne vreemde talen of wiskunde kiezen tussen vier of vijf uur wiskunde.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  In de derde graad wordt logischerwijze gekozen voor Latijn–moderne talen, Latijn–wetenschappen of Latijn–wiskunde. Ook een overstap naar een richting zonder Latijn is mogelijk.

Latijn–Grieks

 • Wat?
  Zowel op het gebied van spraakkunst als woordenkennis wordt de kennis van het Grieks en het Latijn verder uitgebreid. Er wordt hierbij zoveel mogelijk gewerkt met oorspronkelijke teksten. Jaar na jaar wordt de leerling meer ondergedompeld in de Romeinse en Griekse cultuur. Deze studierichting scherpt de zin voor taal aan en leert de leerlingen om oude culturen in een hedendaags perspectief te plaatsen.
  Moderne talen vormen ook een belangrijke component in deze studierichting.
 • Voor wie?
  Voor leerlingen die al in het tweede leerjaar de basisoptie Grieks–Latijn kozen.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  Logisch vervolg in de derde graad is Grieks–Latijn, Grieks–moderne talen, Grieks–wetenschappen, Grieks–wiskunde, Latijn–moderne talen, Latijn–wetenschappen, Latijn–wiskunde.

Wetenschappen

 • Wat?
  Er gaat ruime aandacht naar de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie die de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen.
  De leerlingen leren de verschillende facetten van het wetenschappelijk denkproces aan.
 • Voor wie?
  Positief wordt deze studierichting gekozen omwille van de belangstelling voor wetenschappen en wiskunde.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  Meest logische stap naar de derde graad is Moderne talen–sport, Moderne talen–wetenschappen, Moderne talen–wiskunde, Wetenschappen–topsport, Wetenschappen–wiskunde of Sportwetenschappen.

Sportwetenschappen

 • Wat?
  De studierichting Sportwetenschappen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee componenten: de natuurwetenschappelijke en de motorisch-sportieve. Er gaat ruime aandacht naar de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie die de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. De leerlingen leren de verschillende facetten van het wetenschappelijk denkproces aan. Ook wiskunde is een belangrijke component.
  In de sportlessen komen onder andere aan bod: atletiek, balsporten, gymnastiek, zwemmen, ritmische vorming.
 • Voor wie?
  Voor leerlingen met een goede studiehouding, interesse en aanleg voor wetenschappen in combinatie met een sportieve ingesteldheid.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  De meest logische stap is Sportwetenschappen, maar ook Moderne talen–Wetenschappen, Moderne talen–wiskunde en Wetenschappen–wiskunde zijn zeker haalbaar.

Economie

 • Wat?
  Gezinnen, bedrijven en overheid zijn verschillende huishoudingen die voortdurend in relatie zijn met elkaar. Vanuit deze beginsituatie vertrekt de studie van de economie. Hierbij wordt gefocust op de gedragingen van de consumenten (verbruikers) en de producenten (voortbrengers van goederen).
  Moderne talen vormen ook een belangrijke component in deze studierichting.
 • Voor wie?
  Positief wordt deze studierichting gekozen omwille van de belangstelling voor economie. Naargelang de voorkeur voor moderne vreemde talen of wiskunde kunnen leerlingen in de meeste scholen kiezen uit 4 of 5 uur wiskunde.
  De leerlingen kunnen belangstelling opbrengen voor economisch-maatschappelijke problemen.
  De leerlingen hebben aanleg voor het structureren en verwerken van informatie.
  Helder, logisch en kritisch kunnen denken is een pluspunt.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  Economie–moderne talen, Moderne talen–wetenschappen, Moderne talen–wiskunde en Wetenschappen–wiskunde zijn ook haalbaar als men uit Economie komt met 5 u wiskunde in de tweede graad.

Humane wetenschappen

 • Wat?
  In deze studierichting krijg je een inleiding in de gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen, die in de derde graad worden uitgediept. Daarbij ligt de klemtoon op communicatieve vaardigheden. Het aantal lesuren wiskunde is vier. Dat is hetzelfde leerplan als in de richtingen Economie en Latijn met vier uur wiskunde. Een vijf uur wiskundepakket is niet mogelijk. De leerplannen talen en alle algemene vakken zijn dezelfde als in de andere aso-richtingen.
 • Voor wie?
  Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Kritische vragen stellen en omgaan met informatie (verzamelen, verwerken en rapporteren) zijn belangrijke doelen. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  De meest logische stap is Humane wetenschappen maar ook Economie–moderne talen is haalbaar in de derde graad. Vanuit de studierichting Humane wetenschappen kan je niet doorstromen naar de richtingen met sterke component wiskunde.

Lessentabel tweede graad

Voor de tweede graad betekenen de getallen voor de "/" wat in het 3e jaar gegeven wordt. Wat na de "/" staat, wordt in het 4e jaar gegeven.

Lessentabel schooljaar 2020–2021

In de afdelingen Latijn en Economie kan gekozen worden voor een extra uur wiskunde of een extra uur taal.

Tweede graad 2020–2021
GO LA GR NE FR EN DU WI GE AA EC IN FY CH BI MO PO LO SP GW CW Tot
GRLA 2 4 4 4 3 2 0/1 4 2 1 - - 1 1 1 - 1/0 2 - - - 32
LA(4) 2 5 - 4 4/3 3 0/1 4 2 1 - 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - - - 32
LA(5) 2 5 - 4 4/3 2 0/1 5 2 1 - 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - - - 32
WE 2 - - 4 5/4 3 0/1 5 2 1 - 1 2 2 2 0/1 1/0 2 - - - 32
SPWE 2 - - 4 4 3/2 0/1 5 2 1 - - 2 2 2 - - 2 3 - - 32
EC(4) 2 - - 4 5/4 3 0/1 4 2 1 4 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - - - 32
EC(5) 2 - - 4 4 3/2 0/1 5 2 1 4 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - - - 32
HW 2 - - 4 4 3/2 0/1 4 2 1 - 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - 3 2 32

De afkortingen

AA
aardrijkskunde
BI
biologie
CH
chemie
CW
cultuurwetenschappen
D/E
Duits of economie
DF
differentiatie Frans
DW
differentiatie wiskunde
DU
Duits
EC
economie
EN
Engels
ES
esthetica
FR
Frans
GW
gedragswetenschappen
GE
geschiedenis
GO
godsdienst
GR
Grieks
HW
humane wetenschappen
IN
informatica
KS
klassieke studiën
LA
Latijn
LO
lichamelijke opvoeding
MO
muzikale opvoeding
FY
fysica
NE
Nederlands
NW
natuurwetenschappen
OF
ondersteuning Frans
ON
ondersteuning Nederlands
OW
ondersteuning wiskunde
PO
plastische opvoeding
SE
seminarie
SI
socio-economische initiatie
TE
techniek
SP
sport
TU
talentenuur
WE
wetenschappen
WI
wiskunde
WW
wetenschappelijk werk

Nieuwe lessentabel vernieuwde 2e graad vanaf 1 sept. 2021

Je kan de lessentabellen op twee manieren bekijken. In een eerste overzicht zie je per richting de vakken op basis van het leerplan.

Deze tabel verklaart de inhoudelijke opbouw van elke studierichting. Veel vakken in verschillende studierichtingen zijn dezelfde, maar dit betekent niet dat de leerdoelen dezelfde zijn. Voor de taalvakken, wiskunde en de wetenschapsvakken zijn de leerplannen opgedeeld volgens de categorieën basisvorming, verdiepte basisvorming en specifieke vorming.

 • De basisvorming beoogt een aanbod van de elementaire leerstof.
 • De leerplannen met een verdiepte basisvorming hebben een groter abstractieniveau en een hogere moeilijkheidsgraad.
 • Tot slot zijn er ook vakken met een leerplan dat mikt op een specifieke vorming. Het zijn voornamelijk de specifieke leerdoelen van deze vakken die de eigenheid van elke studierichting bepalen. De specifieke vorming bereidt de leerlingen voor op tweepolige studierichtingen van de 3e graad, die gericht zijn op een voorbereiding van academische en professionele bacheloropleidingen.

Sommige lessentabellen van enkele studierichtingen hebben een complementair gedeelte. Deze uren geven de school de ruimte om enkele vakken zelf in te vullen.

NB Ook hier geldt: de getallen voor de “/” geven aan wat in het 3e jaar gegeven wordt. Wat na de “/” staat, wordt in het 4e jaar gegeven.

Nieuwe structuur 2e graad vanaf schooljaar 2021–2022 — indeling volgens leerplan
  Economische wetenschappen Humane wetenschappen Moderne talen Natuurwetenschappen Sport-wetenschappen Grieks–Latijn Latijn
Basisvorming
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Kunst & maatschappij 1/0 1/0 2/0 2/0 1/0 1/0 1/0
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
LO 2 2 2 2 2 2
Informatica & financiële geletterdheid 1 1 1/0 1 1 0/1 0/1
Wiskunde 4
Verdiepte basisvorming
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 3/2 3/2 3/2 3/2 2 2
Frans 4 4 4 4 3 3
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
Biologie 1 1 1
Chemie 1/1,5 1 1/1,5
Fysica 1/1,5 1 1/1,5
Specifieke basisvorming
Latijn 4 5
Grieks 4
Wiskunde 5 5/6 4/5 5
Nederlands 5/4
Communicatiewetenschappen 1/2
Engels 3
Frans 5/4
Duits 0/2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Economie 4
Kunstbeschouwing 1/2
Filosofie 1/2
Sociologie & psychologie 3
Sport & bewegingswetenschappen 4/5
Complementair gedeelte
Muziek 0/1 1/0 0/1 0/1 1/0
Duits 0/1 0/1 0/1
Economie 0/2
Totaal 32 32 32 32 32 32/33 32

In dit tweede overzicht zie je per richting de vakken en het aantal uren. De kleuren geven per richting aan aan welk leerplan de vakken verbonden zijn:

Nieuwe structuur 2e graad vanaf schooljaar 2021–2022 — indeling per vakcluster
  Economische wetenschappen Humane wetenschappen Moderne talen Natuurwetenschappen Sport-wetenschappen Grieks–Latijn Latijn
Talen
Nederlands 4 4 5/4 4 4 4 4
Engels 3/2 3/2 3 3/2 3/2 2 2
Frans 4 4 5/4 4 4 3 3
Duits 0/1 0/2 0/1 0/1
Latijn 4 5
Grieks 4
Wetenschappen en wiskunde
Wiskunde 5 4 4 5/6 4 4/5 5
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 2 2 1 1
Chemie 1 1 1/1,5 2 2 1 1/1,5
Fysica 1 1 1/1,5 2 2 1 1/1,5
Algemene en richtingspecifieke vakken
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Informatica & financiële geletterdheid 1 1 1/0 1 1 0/1 0/1
Kunst & maatschappij 1/0 1/0 2/0 2/0 1/0 1/0 2/0
LO 2 2 2 2 2 2
Muziek 0/1 1/0 0/1 0/1 1/0
Communicatiewetenschappen 1/2
Economie 4 0/2
Kunstbeschouwing 1/2
Filosofie 1/2
Sociologie & psychologie 3
Sport & bewegingswetenschappen 4/5
Totaal 32 32 32 32 32 32/33 32

basisvorming: lessenpakket uit het leerplan basisvorming

verdiepte basisvorming: lessenpakket uit het leerplan verdiepte basisvorming

specifieke vorming: lessenpakket uit het leerplan specifieke vorming

complementair gedeelte: lessenpakket uit het complementair gedeelte