Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Studieaanbod

De tweede graad is oriënteren

In de tweede graad kiezen leerlingen al gerichter.

De verschillende richtingen bereiden voor op de componenten van de derde graad, waar per studierichting twee componenten aan elkaar gekoppeld zijn.

Studieaanbod tweede graad vanaf schooljaar 2021–2022:

Finaliteit doorstroom – domeinoverschrijdend (ASO):

Onderaan deze pagina vind je de nieuwe lessentabellen. Informatie over evaluatie, rapporten, puntenverdeling en aantal proefwerken vind je op de pagina evaluatiebeleid.

Economische wetenschappen (keuze tussen 4 uur wiskunde of 5 uur wiskunde per week)

 • Wat?
  Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. In de optie met 4 uur wiskunde wordt hoofdzakelijk gewerkt aan de minimumdoelen van het leerplan, de richting met 5 uur wiskunde beoogt uitbreiding en verdieping. In de lessen economie krijgen de leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de ondernemingen. De leerkrachten stimuleren het logisch en kritisch denken om economische denkbeelden en wiskundige begrippen te begrijpen en de onderlinge verbanden te onderzoeken.
 • Voor wie?
  De leerlingen hebben belangstelling voor de economische actualiteit. Economische modellen en mechanismen boeien hen en willen ze doorgronden door kritisch na te denken en verbanden te leggen.
  De leerlingen die kiezen voor de optie 5 uur wiskunde zijn daarnaast ook wiskundig sterk zodat ze wiskundige vraagstukken kunnen oplossen. Ze zijn bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  Deze studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3e graad: economie–wiskunde (voor de leerlingen uit de optie met 5 uur wiskunde), economie–moderne talen en bedrijfswetenschappen. De leerlingen van de 2de graad kunnen dus voor deze richtingen kiezen in de 3e graad.

Humane wetenschappen

 • Wat?
  Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. De leerlingen ontdekken stap voor stap het filosoferen over de mens, de wereld, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren daarover hun meningen te verduidelijken. Daarnaast leren de leerlingen kijken en luisteren naar kunst. Ze hebben oog voor de vorm, de inhoud en de bedoeling van kunstwerken vanuit een historisch kader. Tot slot leren de leerlingen wetenschappelijke sociologische en psychologische begrippen te gebruiken en verbanden te leggen met de hedendaags samenleving. Naast de studie van de maatschappij is er ook de kennismaking met de psychologie: de studie van de menselijke emoties en het gedrag.
  Er is een basispakket wiskunde voorzien waarin vooral aan de minimumdoelen van het leerplan gewerkt wordt.
 • Voor wie?
  De leerlingen van deze studierichting willen de mens en de samenleving beter leren kennen en kritisch onderzoeken. Actief kunnen luisteren naar de mening van de ander, kritisch kunnen omgaan met tekstmateriaal, belangstelling hebben voor de actualiteit zijn basiskenmerken van een leerling in de richting humane wetenschappen.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  Op basis van de leerplannen van de 3e graad is een doorstroming naar de richting humane wetenschappen de meest logische stap.

Moderne Talen

 • Wat?
  Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting. Er is de combinatie van een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. Daarnaast krijgen de leerlingen inzicht in het gebruik van de taal en bestuderen ze het verband tussen de talen en sociale groepen. Voor wiskunde wordt er binnen het leerplan hoofdzakelijk gewerkt aan de minimumdoelen.
 • Voor wie?
  De leerlingen houden van taal en hebben een sterk taalgevoel. Ze vinden het fijn om zich uit te drukken in verschillende vreemde talen en willen dit graag op een vlotte manier doen. Bovendien zijn ze nieuwsgierig naar andere culturen en geboeid door literatuur. Een analytische benadering van literaire teksten spreekt hen aan. Tot slot zijn ze geestdriftig bezig met onze gemediatiseerde (massa)communicatie en willen ze daarin meer inzicht verwerven.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  De richting moderne talen sluit perfect aan bij deze richting.
  Daarnaast zijn de studierichtingen moderne talen–wetenschappen en economie–moderne talen ook logische mogelijkheden in de 3e graad op basis van de inhoudelijke verbanden tussen de leerplannen van de 2e en 3e graad.

Natuurwetenschappen

 • Wat?
  Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Er is een brede algemene vorming met de klemtoon op de wetenschappelijke vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde. Het leerplan wiskunde beoogt verdieping en uitbreiding. Deze studierichting focust op probleemoplossend leren vanuit de wetenschappen, gecombineerd met proefondervindelijke metingen en vaststellingen tijdens praktijklessen in de labo’s.
 • Voor wie?
  Nieuwsgierigheid staat centraal. De leerlingen zijn geboeid door wetenschappelijke fenomenen en willen graag problemen in biologie, fysica en chemie oplossen. Ze zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Ze zijn in staat om zelfstandig wetenschappelijke informatie te bekijken en te structureren. Wetenschappelijke theorieën en formules kunnen ze verwerken en willen ze memoriseren. Daarnaast zijn de leerlingen wiskundig sterk zodat ze wiskundige vraagstukken kunnen oplossen. Ze zijn bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  De richtingen wetenschappen–wiskunde en moderne talen–wetenschappen zijn logische overstappen op basis van het aanbod wiskunde, wetenschappen en moderne talen in de 2e graad.

Sportwetenschappen

 • Wat?
  Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ook hier is er een brede algemene vorming met de klemtoon op de wetenschappelijke vakken biologie, chemie, fysica. Voor wiskunde wordt er binnen het leerplan hoofdzakelijk gewerkt aan de minimumdoelen. Net zoals in de studierichting natuurwetenschappen focust de richting sportwetenschappen op probleemoplossend leren vanuit de wetenschappen, gecombineerd met proefondervindelijke metingen en vaststellingen tijdens labopraktijklessen. Daarnaast ligt de focus op de ontwikkeling van motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau. De relatie tussen sport en wetenschappen staat centraal.
 • Voor wie?
  De leerlingen zijn geboeid door wetenschappelijke fenomenen en willen graag problemen in biologie, fysica en chemie oplossen. Ze zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Ze zijn in staat om zelfstandig wetenschappelijke informatie te bekijken en te structureren. Wetenschappelijke theorieën en formules kunnen ze verwerken en willen ze memoriseren. Het is evident dat de leerlingen van deze studierichting een goede fysieke conditie hebben. Ze beschikken over de motorische en de sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit allerlei bewegingsgebieden (atletiek, contact en verdediging, balsporten, terugslagspelen, gymnastiek, ritmiek en dans, zwemmen).
  Volharding, zelfdiscipline en inzet zijn cruciale kenmerken van een leerling van de richting sportwetenschappen. De combinatie van cognitieve en fysieke doelen is een serieuze uitdaging.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  De overstap naar sportwetenschappen in de 3e graad is de meeste evidente stap. De leerplannen sport en wetenschappen van de 2e en 3e graad tonen een grote samenhang.

Latijn (keuze tussen 4 uur wiskunde of 5 uur wiskunde per week)

 • Wat?
  Latijn is een sterk theoretische studierichting. De brede algemene vorming gaat samen met een uitgebreid pakket Latijn. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van Latijn en krijgen via het lezen van teksten Latijn een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. In de optie met 4 uur wiskunde wordt hoofdzakelijk gewerkt aan de minimumdoelen van het leerplan, de richting met 5 uur wiskunde beoogt uitbreiding en verdieping.
 • Voor wie?
  De leerlingen vinden het fijn om zich te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Ze hebben een sterk taalgevoel, ontleden graag Latijnse teksten en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling. De gestructureerde en analytische omgang met taal spreekt hen aan. De leerlingen die kiezen voor de optie 5 uur wiskunde zijn daarnaast ook wiskundig sterk zodat ze wiskundige vraagstukken kunnen oplossen. Ze zijn bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  Vanuit een Latijnse richting kunnen de leerlingen kiezen voor Latijn–moderne talen, Latijn–wetenschappen en Latijn–wiskunde (voor de leerlingen uit de optie met 5 uur wiskunde). Ook een overstap naar een richting zonder Latijn kan.

Grieks–Latijn

 • Wat?
  Grieks–Latijn is een sterk theoretische studierichting. De brede algemene vorming gaat samen met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en krijgen via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Daarnaast beoogt het leerplan wiskunde verdieping en uitbreiding.
 • Voor wie?
  De leerlingen vinden het fijn om zich te verdiepen in de klassieke talen (Grieks en Latijn) en hun respectievelijke cultuur. Ze hebben een sterk taalgevoel en ontdekken graag teksten in het Grieks en het Latijn. Ze houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling. De gestructureerde en analytische omgang met taal spreekt hen aan. Daarnaast zijn ze wiskundig sterk zodat ze wiskundige vraagstukken kunnen oplossen. Ze zijn bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Logisch vervolg in de 3e graad?
  Vanuit een richting Grieks–Latijn kunnen de richtingen Grieks–wiskunde, Grieks-Latijn, Latijn–moderne talen, Latijn–wetenschappen en Latijn–wiskunde op DBZ. Ook een overstap naar een richting zonder Latijn kan.

Lessentabellen tweede graad

Lessentabel derde jaar (vanaf schooljaar 2023-2024)

  Grieks–Latijn Latijn (4 u. wisk.) Latijn (5 u. wisk.) Moderne talen Natuurwetenschappen Sportwetenschappen Economische wetenschappen (4 u. wisk) Economische wetenschappen (5 u. wisk) Humane wetenschappen
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
Latijn 4 5 5
Nederlands 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 5 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 4 4 5 4 5 4 4 5 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Economie 4 4
Informatica 1 1 1 1 1 1 1
Fysica 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Chemie 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Muziek 1 1 1
Kunst & maatschappij 1 2 2 2 2 1 2 1 1
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 1
Sociologie & psychologie 3
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Sport & bewegingswetenschappen 4
Communicatiewetenschappen 1
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Lessentabel vierde jaar (vanaf schooljaar 2022-2023)

  Grieks–Latijn Latijn Moderne talen Natuurwetenschappen Sportwetenschappen Economische wetenschappen Humane wetenschappen
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
Latijn 4 5
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 3 4 4 4 4 4
Engels 2 2 3 2 2 2 2
Duits 1 2 1 1
Wiskunde 5 5 4 6 4 5 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
Economie 2 4
Informatica 1 1 1 1 1 1
Fysica 1 1,5 1,5 2 2 1 1
Chemie 1 1,5 1,5 2 2 1 1
Biologie 1 1 1 2 2 1 1
Muziek 1 1 1
Kunstbeschouwing 2
Filosofie 2
Sociologie & psychologie 3
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Sport & bewegingswetenschappen 5
Communicatiewetenschappen 2
Totaal 33 32 32 32 32 32 32