Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

Visie op professionalisering

DBZ wil optimaal omgaan met de kennis, kunde en vaardigheden van haar medewerkers, en trekt daarom graag de kaart van beroepsontwikkeling. DBZ moedigt haar medewerkers aan, zodat zij voortdurend competenties ontwikkelen en hun vak bijhouden.

Vakgroepwerking

DBZ zet hoog in op vakgroepwerking met de vakgroepen als professionele leergemeenschappen die leren van en met elkaar. Overleg en communicatie rond een studievak stimuleren de samenwerking van de betrokken collega’s. Per schooljaar zijn er vaste overlegmomenten. Het doel is niet vergaderen, wel dat er actie komt. Van samen overleggen naar iets doen. Zinvol samenwerken, daar streven we naar.

Het jaarlijks overleg tussen de directie en de vakcoördinatoren ondersteunt de cyclische aanpak van de vakgroepwerking: plannen, uitvoeren, bijsturen en nieuwe actie.

Nascholingen

Onze school heeft in zijn rangen heel wat gemotiveerde en bekwame leerkrachten die bereid zijn om voortdurend te groeien.
We houden de vinger aan de pols bij onderwijsvernieuwingen en werken samen met bekwame nascholingspartners. De voorbije jaren hebben collega’s zich bekwaamd in bijvoorbeeld onderzoekscompetenties, integratie van kennis en vaardigheden, nieuwe leerplannen, ICT-integratie. In de nabije toekomst willen we nadenken over rapportering, evaluatiesystemen, scores, punten en feedback.

Naast vakdidactische en vakspecifieke nascholingen is er ook oog voor pedagogische en salesiaanse thema’s.

Een vorm van professionalisering die steeds belangrijker wordt, is de interne professionalisering waarbij de collega’s elkaar ondersteunen en opleiden. Dit gebeurt zowel spontaan tijdens een springuur als structureel. Zo ondersteunen twee collega’s het ICT-beleid door leerkrachten opleiding en uitleg te geven bij het inzetten van ICT-leermiddelen.

Om onderwijsvernieuwingen op de voet te kunnen volgen, is er het Erasmus+ project dat leerkrachten en beleidsmensen toelaat om een cursus in het buitenland te volgen. Alle gevolgde cursussen focussen op kwaliteitsverhoging in het lesgeven, leerzorg of de schoolorganisatie.

Pedagogische studiedagen

Leerlingen noteren jaarlijks met heel veel plezier “Pedagogische studiedag” in de agenda. Terwijl zij genieten van een extra dagje vakantie, timmeren directie, leerkrachten en opvoeders samen aan de weg. Elk jaar opnieuw zoekt onze school naar boeiende impulsen om het pedagogisch handelen te optimaliseren.