Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

School met zin voor zorg

Op DBZ betekent leerlingen begeleiden in eerste instantie dat álle medewerkers zorgzaam omgaan met álle leerlingen.

Heb je een zorgvraag? Pak de telefoon, kom langs en klop aan, stuur ons een mailtje … Wie je voor welke vraag kan aanspreken, vind je op de pagina Zorgvragen & hulpwegwijzers.

Zorg voor alle leerlingen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op school en in de klas en het maximum halen uit hun mogelijkheden?

Don Bosco vertrekt vanuit assisterende aanwezigheid en een dialogerende opvoedingsstijl. Zijn pedagogische aanpak werkt preventief en inspireert om op DBZ een algemeen klimaat van zorgzaamheid uit te bouwen.

De leerkracht beweegt tussen de leerlingen en is bereikbaar. De afstand tussen leerling en leerkracht verkleint. Door deze kwalitatieve aanwezigheid proberen we een goede sfeer te creëren op school, oog te hebben voor de signalen van alle leerlingen en hen maximaal te motiveren.

We beperken ons niet tot de lessen, maar zijn ons leerlingen ook daarbuiten nabij.
Assistentie bij het middagspel bijvoorbeeld is zoveel meer dan toezicht houden. Organisatie van vakantieactiviteiten betekent een engagement om samen vakantie te beleven met de leerlingen.

Specifieke zorg

Ook remediërende en curatieve zorg is een gedeelde zorg.
Hoe kunnen we leerlingen met met leer- of socio-emotionele problemen opvangen en begeleiden?

Leef- en leerzorg

Leerzorg gebeurt in de eerste plaats via de vakleraar en de klassenleraar. Zij hebben immers het meest contact met de leerling. In overleg met graadcoördinatoren en CLB-medewerkers proberen zij de zorg voor de leerling te dragen.

We werken graag in overleg met en op maat van de betrokken leerling, aan de hand van sticordimaatregelen bijvoorbeeld.

Naast leerzorg is er ook leefzorg. Leerlingen die met zichzelf in de knoop liggen krijgen socio-emotionele begeleiding. Via gesprekken trachten we deze jongeren terug op weg te helpen. Indien nodig verwijzen we door naar derden.

Zorgkrachten op DBZ

Om ons zorgbeleid / gezondheidsbeleid uit te bouwen, werken we samen met ouders, leerlingen, leerkrachten, directie, en doen we een beroep op externe onderwijs- en gezondheidspartners.

In ons zorgbeleid zijn de klassenleraar, graadcoördinatoren en het CLB-schoolteam de belangrijkste partners.

Een werkgroep van enkele directieleden en leerkrachten volgt nascholing, geeft impulsen en bewaakt de aanpak van het gezondheidsbeleid. De leerkrachten zijn betrokken bij de effectieve uitwerking van gezondheidsthema’s.

Zorg in drie lijnen

Onze hulpwegwijzers tonen de weg.

Ruimte creëren voor zorg

Op school kunnen leerlingen terecht op specifieke plekken op het ogenblik dat zorg nodig is.