Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

ICT

iPad – praktische info

Wie, wat, hoe?

We voeren de iPad als persoonlijk leermiddel gradueel in. In de jaren of richtingen die instappen, is het gebruik van een persoonlijke iPad verplicht.

Info op deze pagina:

Terug naar de portaalpagina “iPads op DBZ.

Welke jaren/richtingen gebruiken een eigen iPad?

iPads van eerstes tot zesdes

Alle leerlingen vanaf het eerste jaar gebruiken een iPad als persoonlijk leermiddel. Vanaf september 2022 behoort de iPad bij de vaste schooluitrusting van élke leerling, van de eerstes tot de zesdes.

Dankzij de Digisprong, het initiatief van de overheid om het onderwijs kwaliteitsvol te digitaliseren, ontvangen de scholen middelen om o.a. de ICT-infrastructuur te ondersteunen en een persoonlijk toestel te voorzien voor elke leerling. Meer info daarover vind je op de website van de Vlaamse overheid.
Dat betekent concreet dat we voor al wie start met iPads (= alle eerstes tot vierdes) iPads in bruikleen voorzien en de jaarlijkse kost beperkt houden. Lees hier welke initiatieven DBZ nam i.v.m. de Digisprong.

Tot schooljaar 2020–2021: aankopen of huurkopen via de school of je eigen iPad gebruiken

T.e.m. schooljaar 2020–2021, vóór de Digisprong, diende je op onze school zelf voor een iPad te zorgen. Daar bestonden verschillende systemen voor: aankopen via de webshop van de school, huurkopen, een iPad in bruikleen nemen of een iPad inzetten die je zelf al had. Die systemen blijven lopen voor al wie vóór september 2021 in een klas met iPads zat.

Wie koos voor huurkopen, is na het voldoen van de afbetalingen eigenaar van de iPad. De afbetalingen worden apart gefactureerd en komen niet op de gewone schoolrekening. Bij het vroegtijdig verlaten van de school kan je kiezen voor teruggave van de iPad of betaling van de resterende som (dan wordt de iPad jouw eigendom).

Wat moet je zeker hebben, en wat is optioneel?

Vanaf sept. 2022 krijgen alle nieuwe leerlingen van eerstes tot vierdes van de school een Digisprong-basisset in bruikleen. Vijfdes en zesdes zorgen zelf voor hun iPad.

Verplicht:

 • Inbegrepen in de basisset (Digisprong) of zelf te voorzien (schooljaar 2022–2023: vijfdes en zesdes):
  • iPad, onder beheer van de school
  • beschermende hoes (die de volledige iPad en de hoeken bedekt)
 • Zelf te voorzien: oortjes of koptelefoon (eender welk type)

Optioneel (voor wie dat wenst of het zinvol vindt):

 • digitale pen (bv. Apple Pencil, Logitech Crayon, Zagg Pro Stylus of alternatief)
 • hoes met bijhorend toetsenbord
 • een hoes met ingebouwd toetsenbord én trackpad (hiermee kan je de iPad ook min of meer gebruiken als een laptop)
 • voor thuis: met extern toetsenbord en muis/trackpad kan je de iPad beter inzetten als een laptop
 • extra batterij (powerbank)

Materiaal-info voor wie niet met een school-iPad in bruikleen werkt

Minimumvereisten voor wie al een eigen iPad heeft

We raden aan: minimum iPad 2017 (generatie 5). Een iPad Air, iPad Pro of iPad mini (2019, 5e generatie) zijn ook mogelijk. Niet toegestaan: oudere toestellen. Schrijfruimte: 32 GB is erg krap, we raden dus minstens 64 GB aan.

Een nieuwe iPad aankopen

Als je een nieuwe iPad aankoopt en je kiest voor de iPad 2021 (9e generatie, scherm 10.2 inch), dan volstaat het basistoestel van 64 GB. Ben je van plan veel te doen met dat toestel en het nog veel jaren in gebruik te houden, dan raden we aan om de grotere schijf (256 GB) te overwegen. Het enige verschil is de schijfruimte: dat is opslagruimte voor apps, spelletjes, documenten, foto’s, filmpjes … De meeste schooldocumenten staan in de cloud en nemen dus weinig plaats in. Extra schijfruimte is vooral zinvol voor extra apps en spelletjes en als je veel met foto en video wil werken.

Hoes en toebehoren

Het gebruik van een stevige hoes is verplicht. Ander toebehoren is niet verplicht, maar kan interessant zijn: zie hierboven.

Apps en beheer

Van zodra je je iPad in gebruik neemt, komt hij onder het beheer van de school te staan. Dat betekent dat we enkele educatieve instellingen kunnen beheren, school-apps automatisch kunnen installeren en je kunnen helpen wanneer er iets fout gaat. Je zal merken dat een hele reeks apps voor school vanzelf op je iPad klaargezet worden.

Wil je zelf nog meer apps installeren? Meld dan in de App Store aan met een privé-Apple ID (info: zie startersgids).

Wat kost me dat?

bruikleen-iPads in de “Digisprongjaren” (eerstes tot vierdes)

 • Dankzij de Digisprongmiddelen kan de school de iPads zelf voorzien. Die kost valt dus weg voor de nieuwe leerlingen.
 • Naast de iPad zelf is er ook nog het toebehoren, standaardverzekering, betalende apps, licenties en beheer. Daarvoor vragen we een jaarlijkse bijdrage. Details daarover worden per schooljaar meegedeeld (de kosten variëren tussen € 20 en € 40).
 • Je betaalt eenmalig een waarborg, die je terugkrijgt bij het verlaten van de school of het beëindigen van de bruikleen.

eigen iPads voor wie instapte vóór september 2021 (vijfdes en zesdes)

 • Je staat zelf in voor je iPad (via de tijdelijke webshop van de school of met een iPad die je zelf al had)
  NB We bieden tijdelijk aan een iPad te huren voor een maandelijks bedrag. Gelieve de directie te contacteren als je van dit aanbod gebruik wenst te maken.
 • Jaarlijkse bijdrage voor apps, licenties en beheer: € 15 per jaar.

Verzekering

 • Leerlingen met een eigen iPad (geen eigendom van de school):
  • In geval van schade of verlies sta je zelf in voor herstelling of vervanging.
  • In afwachting van herstelling kan je tijdelijk van de school een vervangtoestel gebruiken.
 • Leerlingen met een school-iPad in bruikleen:
  • Alle school-iPads zijn door de schoolverzekering verzekerd voor accidentele schade op school en/of op weg van huis naar school en omgekeerd.
  • Schooljaar 2022–2023: de iPads van de eerstes hebben een uitgebreide verzekering, die ook schade thuis dekt: de Protect Platinum verzekering van SPB biedt herstelling of vervanging bij schade, diefstal met geweld en diefstal met inbraak, thuis en op school. Er wordt bovendien geen franchise aangerekend. Je vindt de details in dit informatiedocument en bij de algemene voorwaarden.
  • In schooljaar 2021–2022 was er voor eerstes tot derdes een eenmalig aanbod om ook in te gaan op de extra verzekering.
  • Wie geen extra verzekering heeft: in geval van schade thuis betaal je zelf de herstelling of vervanging (die je desgewenst zelf kan verhalen op je familiale of andere extra verzekering).
  • In afwachting van herstelling kan je tijdelijk van de school een vervangtoestel gebruiken.

Afhalen en in gebruik nemen

 • Nieuwe eerstes nemen hun materiaal in ontvangst en leren het in gebruik nemen tijdens de les in de loop van september.
 • Met andere nieuwe leerlingen maken we een afspraak i.v.m. het ophalen en in gebruik nemen van het materiaal.
 • Wie een eigen iPad gebruikt, kan dat blijven doen. Vervang je je eigen toestel, maak dan een afspraak om het in orde te brengen (zie verder).

Controleer je iPad voor lessen en examens

Het is jouw verantwoordelijkheid dat je iPad in orde is om lessen te volgen en toetsen of examens te maken. Volg de stappen in dit overzicht op de helpdesk.

Je eigen iPad vervangen door een nieuw toestel

Als je je persoonlijke iPad vervangt door een ander toestel (bv. na een defect of omdat je oude iPad niet meer voldoet), dan moet je oude toestel verwijderd worden uit het beheer van de school en je nieuwe toestel klaargemaakt worden voor gebruik op school.

Hou rekening met volgende zaken:

 • De iPad moet onder het beheer van de school komen. Dit kan enkel door het toestel te wissen (terug naar fabrieksinstellingen) en op te nemen in het beheersysteem van de iPad. Na die operatie kan je nog steeds je eigen gegevens terugplaatsen, eigen apps installeren, je eigen gegevens en instellingen op de iPad zetten, de iPad gebruiken zoals elke niet-beheerde iPad, enz… maar de school beheert ook enkele educatieve instellingen en apps.
 • Als je je eigen iPad wil gebruiken, zal je dus op school even naar de ICT-dienst moeten gaan om je iPad te laten voorbereiden. Maak daarvoor een afspraak met de ICT-dienst.

Zorg voor de iPad

Een iPad is een kwetsbaar elektronisch toestel waar je voorzichtig mee moet omgaan. We verwachten dan ook dat je goed voor de iPad zorgt om schade te voorkomen. Hij moet altijd in de toetsenbordhoes zitten (tegen krassen en als valbescherming), mag niet blootgesteld worden aan schokken of hoge druk (niet op zitten dus) en moet droog bewaard worden.
We vragen de leerlingen en ouders uitdrukkelijk om zorgvuldig en voorzichtig om te gaan met dit schoolmateriaal.

Draag altijd goed zorg voor je iPad:

 • Stop hem altijd in de beschermende hoes.
 • Wees extra voorzichtig met je drinkfles in de boekentas: waterschade kan fataal zijn voor de iPad.
 • Ga nooit op je boekentas zitten of staan.
 • Berg je boekentas altijd op in een rek (niet: ernaast) of op een veilige plaats.
 • Tijdens de les: als je hem niet meer nodig hebt, leg hem plat op de bank of stop hem in je boekentas.

Als je vaststelt dat de iPad of het toebehoren beschadigd is (krassen, barsten, gebogen frame, …), verwachten we je dochter/zoon zo snel mogelijk bij de ICT-dienst om dit te melden en eventueel te laten repareren: ten laatste de eerstvolgende lesdag na het vaststellen van de schade.

iPad-reglement

Bekijk de extra afspraken en regels (naast het schoolreglement).

Ouders en iPad

Op deze pagina lees je meer over het mee beheren van de iPad.

Wat in geval van beschadiging, defect of diefstal?

Als je de iPad huurt of in bruikleen hebt, is hij eigendom van de school. De reparatie is dan ook onze verantwoordelijkheid. Meld de schade of diefstal onmiddellijk aan schade-ipads@dbz.be en/of kom zo snel mogelijk (de eerste lesdag na het incident) naar de ict-dienst van de school. De ouders of de leerling nemen in geen geval zelf initiatief om herstellingen te laten uitvoeren of zelf uit te voeren.

Als je een eigen iPad gebruikt, sta je zelf in voor herstel of vervanging. Als het toestel vervangen wordt, volg dan de stappen bij het luik Je eigen iPad vervangen door een nieuw toestel.

In beide gevallen kan je tijdelijk een vervangtoestel lenen tot het toestel hersteld of vervangen is.

Andere informatie en veel gestelde vragen: zie portaalpagina “iPads op DBZ en iPad FAQ’s.