Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

ICT

iPad – praktische info

Wie, wat, hoe?

We voeren de iPad als persoonlijk leermiddel gradueel in. In de jaren of richtingen die instappen, is het gebruik van een persoonlijke iPad verplicht.

Rond 1 juli ontvang je samen met de herinschrijvingsformulieren alle concrete informatie i.v.m. de iPad.

Info op deze pagina:

Terug naar de portaalpagina “iPads op DBZ.

Welke jaren/richtingen gebruiken een eigen iPad?

Vanaf 1 september 2021: iPads vanaf het eerste jaar

Alle leerlingen vanaf het eerste jaar gebruiken een iPad als persoonlijk leermiddel. Door het gradueel invoeren van iPads, zijn in de derde graad de zesdes het enige jaar dat nog niet over een eigen toestel beschikt. Vanaf september 2022 behoort de iPad bij de vaste schooluitrusting van élke leerling.

Dankzij de Digisprong, het initiatief van de overheid om het onderwijs kwaliteitsvol te digitaliseren, ontvangen de scholen middelen om o.a. de ICT-infrastructuur te ondersteunen en een persoonlijk toestel te voorzien voor elke leerling. Meer info daarover vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Dat betekent concreet dat we voor al wie start met iPads (= alle nieuwe leerlingen, de huidige eerstes en een deel van de tweedes) iPads in bruikleen voorzien en de jaarlijkse kost beperkt houden.
Meer info daarover volgt.

Wil je meer weten over hoe we dit systeem gradueel hebben ingevoerd? Onderaan deze pagina lees je meer over onze transitie naar 1 op 1.

Tot schooljaar 2020–2021: aankopen of huurkopen via de school of je eigen iPad gebruiken

T.e.m. schooljaar 2020–2021, vóór de Digisprong, diende je op onze school zelf voor een iPad te zorgen. Daar bestonden verschillende systemen voor: aankopen via de webshop van de school, huurkopen, een iPad in bruikleen nemen of een iPad inzetten die je zelf al had. Die systemen blijven lopen voor al wie vóór september 2021 in een klas met iPads zat (= alle derdes en vierdes en een deel van de tweedes).

Wie koos voor huurkopen, is na het voldoen van de afbetalingen eigenaar van de iPad. De afbetalingen worden apart gefactureerd en komen niet op de gewone schoolrekening. Bij het vroegtijdig verlaten van de school kan je kiezen voor teruggave van de iPad of betaling van de resterende som (dan wordt de iPad jouw eigendom). De iPad is verzekerd voor accidentele schade (op school en/of op weg van huis naar school en omgekeerd).

Wie intussen een eigen iPad wil vervangen door een nieuw exemplaar, houdt rekening met volgende zaken:

 • De iPad moet onder het beheer van de school komen. Dit kan enkel door het toestel te wissen (terug naar fabrieksinstellingen) en op te nemen in het beheersysteem van de iPad. Na die operatie kan je nog steeds je eigen gegevens terugplaatsen, eigen apps installeren, je eigen gegevens en instellingen op de iPad zetten, de iPad gebruiken zoals elke niet-beheerde iPad, enz… maar de school beheert ook enkele educatieve instellingen en apps.
 • Als je je eigen iPad wil gebruiken, zal je op school even naar de ICT-dienst moeten gaan om je iPad te laten voorbereiden.

Wat moet je zeker hebben, en wat is optioneel?

Alle nieuwe leerlingen vanaf sept. 2021 en de klassen die voor het eerst starten met iPads (de huidige eerstes en een deel van de tweedes) krijgen van de school een basisset in bruikleen. Die zal o.a. bestaan uit de iPad en een hoes. Meer info daarover volgt.

Verplicht:

 • iPad, onder beheer van de school
 • beschermende hoes, die de hoeken van de iPad bedekt
 • oortjes of koptelefoon (eender welk type)

Optioneel (voor wie dat wenst of het zinvol vindt:)

 • digitale pen (bv. Apple Pencil, Logitech Crayon of alternatief)
 • hoes met bijhorend toetsenbord
 • een hoes met ingebouwd toetsenbord én trackpad (hiermee kan je de iPad ook min of meer gebruiken als een laptop)
 • toetsenbord en muis/trackpad voor thuis
 • extra batterij (powerbank)

Materiaal-info voor wie niet met een school-iPad in bruikleen werkt

Minimumvereisten voor wie al een eigen iPad heeft

We raden aan: minimum iPad 2017 (generatie 5). Een iPad Air, iPad Pro of iPad mini (2019, 5e generatie) zijn ook mogelijk. Niet toegestaan: oudere toestellen. Heb je nog een iPad Air 2 (2014), dan kan je die nog even gebruiken, al kunnen we niet voorspellen of die het volgende jaar nog zal voldoen.

Een nieuwe iPad aankopen

Als je een nieuwe iPad aankoopt en je kiest voor de iPad 2020 (8e generatie, scherm 10.2 inch), dan volstaat het basistoestel van 32 GB. Ben je van plan veel te doen met dat toestel en het nog veel jaren in gebruik te houden, dan raden we aan om de grotere schijf (128 GB) te overwegen. Het enige verschil tussen de beide iPads die we aanbieden, is de schijfruimte: dat is opslagruimte voor apps, spelletjes, documenten, foto’s, filmpjes … De meeste schooldocumenten staan in de cloud en nemen dus weinig plaats in. Extra schijfruimte is vooral zinvol voor extra apps en spelletjes en als je veel met foto en video wil werken.
Kies je voor de iPad Air of Pro, dan is de standaard opslagruimte automatisch groter.

Hoes en toebehoren

Het gebruik van een stevige hoes is verplicht. Ander toebehoren is niet verplicht, maar kan interessant zijn: zie hierboven.

Apps en beheer

Van zodra je je iPad in gebruik neemt, komt hij onder het beheer van de school te staan. Dat betekent dat we enkele educatieve instellingen kunnen beheren, school-apps automatisch kunnen installeren en je kunnen helpen wanneer er iets fout gaat. Je zal merken dat een hele reeks apps voor school vanzelf op je iPad klaargezet worden.
Meer info over het beheer vind je in de FAQ’s.

Wil je zelf nog meer apps installeren? Meld dan in de App Store aan met een privé-Apple ID (info: zie startersgids).

Wat kost me dat?

Nieuwe leerlingen vanaf september 2021 en klassen die voor het eerst starten met iPads

Dankzij de Digisprongmiddelen kan de school de iPads zelf voorzien. Die kost valt dus weg voor de nieuwe leerlingen.
Naast de iPad zelf is er ook nog het toebehoren (hoes, eventueel toetsenbord, digitale pen, …), verzekering, betalende apps en licenties. Net zoals de voorgaande jaren, zullen we daar een jaarlijkse bijdrage vragen. Hoe groot bijdrage die zal zijn en welk toebehoren inbegrepen is, laten we binnenkort weten.

Wie instapte vóór september 2021

 1. Je staat zelf in voor de aankoop of huur van de iPad (via de webshop van de school of met een iPad die je zelf al had)
 2. Beheer, betalende apps en licenties: € 15 per jaar.

Daar staat tegenover dat de kost van een grafisch rekentoestel vervalt, dat hier en daar een handboek wegvalt en dat er wat minder kopieerkosten zullen zijn.

Afhalen en in gebruik nemen

Op het einde van het schooljaar ontvang je praktisch informatie over het afhaal- en set-upmoment eind augustus. Op dat moment wordt elke leerling (behalve de eerstes , wie in een jaar zit zonder iPads of wie verder werkt met de school-iPad van het vorige schooljaar) op school verwacht om:
 • je school-iPad (en eventueel toebehoren) op te halen en in gebruik te nemen
 • je eigen iPad binnen te brengen om hem te wissen, voor te bereiden en in gebruik te nemen
 • je iPad via een stappenplan en onder begeleiding klaar te maken voor de start van het schooljaar

Je eigen iPad vervangen door een nieuw toestel

Als je je persoonlijke iPad vervangt door een ander toestel (bv. na een defect of omdat je oude iPad niet meer voldoet), dan moet je oude toestel verwijderd worden uit het beheer van de school en je nieuwe toestel klaargemaakt worden voor gebruik op school. Maak daarvoor een afspraak met de ICT-dienst.

Graduele invoering van “1 op 1”

Vóór 2019

DBZ werkt al jaren met uitleenkoffers iPads en laptops, naast de vaste pc’s in pc-klassen en klaslokalen. Leerkrachten beschikken al een tijdje over een persoonlijke iPad. Al jaren investeren we tegelijkertijd in opleiding en pedagogisch–didactische ondersteuning.
In 2019 werd beslist, na ruim en diepgaand overleg met allerlei betrokken partijen (leerlingen, leerkrachten, directieteam, ouderraad, personeelsraad, LOC, …), om die piste ook bij leerlingen verder te verkennen en de transitie in te zetten naar een persoonlijk mobiel toestel voor iedereen.

Schooljaar 2019–2020

In het derde jaar loopt er een pilootproject in de richtingen wetenschappen en Latijn. Zes klassen nemen deel. Het pilootproject wordt erg positief geëvalueerd.

Schooljaar 2020–2021

Sinds september 2020 breidden we uit:
 • in de tweedes: de basisoptie economie & organisatie
 • alle derdes
 • alle vierdes
 • 3e graad: nog geen persoonlijke iPads

Schooljaar 2021–2022

Vanaf september 2021 starten we ook met persoonlijke iPads in de eerste graad. Een overzicht:
 • eerste graad: alle eerstes en tweedes
 • tweede graad: alle derdes en vierdes
 • derde graad: alle vijfdes, nog niet in de zesdes

Andere informatie en veel gestelde vragen: zie portaalpagina “iPads op DBZ en iPad FAQ’s.