Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Remediëring

Niet elke leerling slaagt erin het tempo bij te houden waarin aan nieuwe inzichten en vaardigheden getimmerd wordt.

Het leerkrachtenteam probeert de vinger aan de pols te houden en stelt – in overleg met leerlingen en ouders – remediëring voor op maat van de leerling en zijn nood.

Zo kunnen we bijvoorbeeld inhaallessen organiseren, bijkomende opdrachten aanbieden, een heen-en-weerwerkschriftje opstarten, studie of extra zaterdagstudie op school vragen, een specifieke plaats in de klas vastleggen of een kortlopende individuele begeleiding door de leercoach plannen.

Oudercontacten zijn een uitgelezen kans om de groeikansen van de leerling te bespreken.