Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

Visie op samenleven

DBZ vormt al 50 jaar een samenleving: op zoek naar schatten uit 1962.

OP DBZ leven we dagelijks met wel 1800 mensen samen. We willen een duurzame en warme samenleving uitbouwen.

Elk van ons heeft een eigen identiteit, stapt het schoolterrein op met eigen normen en waarden. Elk van ons is op een eigen manier verweven met andere mensen. Elk van ons heeft een eigen blik op milieu en maatschappij.

DBZ heeft als microsamenleving een heel eigen DNA.

We willen de nieuwsgierigheid prikkelen en de zin om zich te ontplooien aanwakkeren. We zetten daarom graag mensen en middelen in om sport, cultuur en vrijetijdsbesteding aan te bieden.
DBZ haalt heel geregeld het “gewone” leven binnen: via een breed aanbod van allerlei georganiseerde middagactiviteiten, een scala aan didactische uitstappen, het talentenuur, een mooi aanbod aan vakantiekampen.

We hopen dat leerlingen engagementen opnemen. Geëngageerd leven betekent nadenken over maatschappelijke thema’s. We willen iedere DBZ’er stimuleren om een open blik op de wereld te krijgen, soms met uitgesproken initiatieven, soms met onopvallende impulsen.

We hopen dat de identiteit van elke DBZ’er groeit, in verbondenheid met andere mensen, milieu en maatschappij.